Auto-Retractable Needle Syringe

स्वत: फिर्ता योग्य सुई सिरिंज

  • FDA Approved Auto Retractable Needle Safety Syringe

    एफडीए स्वीकृत ऑटो retretable सुई सुरक्षा सिरिंज

    सुई स्वचालित रूपमा बिरामीबाट सिरिन्जको ब्यारेलमा फिर्ता लिइन्छ जब सवार ह्यान्डल पूर्ण रूपमा निराश हुन्छ। पूर्व हटाउने, स्वचालित फिर्तीले वस्तुतः दूषित सुईको जोखिमलाई हटाउँदछ, प्रभावकारी रूपमा नील्डस्टिक चोटको जोखिम कम गर्दछ।