Urine Bag

मूत्र झोला

  • High Quality Medical Urine Drainage Collection Bag

    उच्च गुणवत्ता मेडिकल मूत्र ड्रेनेज संग्रह बैग

    मूत्र निकासीको झोलाले पिसाब संकलन गर्दछ। ब्यागले क्याथिएटरमा संलग्न गर्दछ (सामान्यतया फोली क्याथेटर कल गर्दछ) जुन मूत्राशय भित्र छ।

    व्यक्तिसँग क्याथेर र मूत्र निकासीको झोला हुन सक्छ किनकि उनीहरूसँग मूत्र त्याग (चुहावट), पेशाब अवरोध (पेशाब गर्न असमर्थ), शल्यक्रियाले क्याथेटरलाई आवश्यक बनायो वा अन्य स्वास्थ्य समस्या।