Laryngeal Mask

Laryngeal मास्क

  • Medical Consumables Laryngeal Mask Airways For Single Use

    चिकित्सा उपभोग्य एकल उपयोगको लागि Laryngeal मास्क एयरवेज

    एकल प्रयोगको लागि Laryngeal मास्क एयरवेज मेडिकल ग्रेड सामग्रीबाट बनेको छ, उत्कृष्ट बायोकम्प्याटिबिलिटी छ। उत्पादनहरू types प्रकारहरू छन्: सामान्य पीवीसी लरेन्जियल मास्क एयरवेज-एक वे, सामान्य सिलिकॉन लारीन्जियल मास्क-वन वे, प्रबलित पीवीसी लारीन्जल मास्क एयरवेज-दो WAY, प्रबलित सिलिकॉन laryngeal मास्क-दो WAY, प्रबलित सिलिकॉन लेरी)।